Zindanlarda Alevlenen Kor

“Kimse bana vatan haini diyemez. Bu çirkin iftirayı iadeye de tenezzül etmiyorum. Kimin hain, kimin vatanperver olduğunu tarih tayin edecektir. Hatta etmiştir bile!”  (Hüseyin Nihal Atsız)

Türkçülük hareketinin 20. yüzyıldaki şahikası Atsız Beğ, 1944 yılında kendisine vatan hainliği isnad etmeye kalkışan Savcı Kazım Alöç’e işte bu cümlelerle karşı çıkmıştır.

Cumhuriyetimizin harcı konumunda olan Türkçü-Milliyetçi ideolojinin büyük münevverlerinden Ziya Gökalp, Yusuf Akçura ve daha nicelerini kendilerine kılavuz etmiş Türkçü irade sahiplerinin dönemin resmi ideolojisine beklide ideolojisizliğine karşı bir başkaldırı hareketi olan 3 Mayıs Türkçülük Hareketi, bir anlamda cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine geri dönüşün de adıdır. Milli bilinç ve benliğimizde yeşererek binlerce yılın kültürüne duyulan sevgiyi ve o kültürün sahibi Türk milletini yüceltmeyi gaye edinen Türkçülerin bu eşsiz azmine vurulmak istenen bir darbenin defedilmesine ve yüreklerimizde her daim var olan ancak korlaşmış Türklük aşkının yeniden alevlenmesine zemin olan bir başkaldırıdır, 3 Mayıs 1944.

 

Yorum (0) Tıklanma: 1715

Devamını oku...

Ben Türk’üm, Türk Ben’im...Ben, Türk’üm. Benimle uğraşmamak, akıl gereği!
Ben milletim! Ben devletim! Ben devletli ve Peygamber(s.a.v.)’den duâlı bir milletim! Dünya Müslümanları benim, ben Müslümanım! Hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyen, mazlûma merhâmetli, zâlime acımasız ve dininden dönenleri islâh etmek üzere yaratıldığı; Allah’ın onlardan, onların da Allah’tan razı olduğu Kur’an-ı Kerim’de -(Maide/54)- işâret edilen millet, benim!..
“Türklerle iyi geçininiz. Çünkü onlar için çok uzun süreli hâkimiyet söz konusudur” hâdisi ile işâret edilen millet, Ben’im... Ben, dünyanın dengesiyim! Ben, tarih yapanım! Ben, kendilerine medenî diye iftirâ eden Avrupalı barbarlara, tarihi yazma görevi
verenim!

Yorum (0) Tıklanma: 1456

Devamını oku...

© Ulm Ülkü Ocağı | LOKKKUM 2012