Yurtdışından Gelen Telefonlara 100 TL Harç Alınacak

 

Ülkemizde çeşitli vergiler sebebiyle yüksek fiyatlara mal olan cihazların Yurtdışından daha uygun fiyatlara getirilmesi karşısında Devlet yeni bir Harç Sisteminin devreye sokmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre Gümrüklerden geçirilecek ve Kayıt edilecek her cihaz için kullanıcılardan 100 TL tutarında bir Harç ödemesi alınacak. Bu cihaz sayısına göre artacak. Kişinin 3 cihazı varsa bu ücret 300 TL olarak belirlenecek.

TBMM tarafından kabül edilen yasa ile Ülkeye sokulan cihazın KAYIT EDİLMESİ için alınan 5 TL, 10 TL gibi ücretler artık standart olacak ve 100 TL olacak.

Buna göre Türkiye içerisinde kullanmak istediğiniz bir cihazı kayıt ettirmek için Turkcell – Vodafone veya Avea bayisine götürmeniz durumunda sizden Kayıt Ücreti olarak 100 TL tahsil edilecektir.

Harç Ödemesi AKTİF Hale alındı. Buna göre 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren Yurtdışından Telefon satın alan veya kullandığı cihazı Türkiye sınırları içerisinde kullanmak isteyenler 100 TL HARÇ Ödemesi yapmak durumunda kalacaktır.

Cihaz Kaydı yapmak isteyenlerin öncelikle VERGİ DAİRELERİNE Uğraması ve CİHAZ KAYDI İÇİN 100 TL Ödeme yapması gerekmektedir. Sonrasında VERGİ DAİRESİ tarafından verilen Evrak ile herhangi bir GSM Bayisine uğramaları ve Kayıt İşlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılacak. Ödenmeyen harç yüzde 50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılmayacak.

BTK Tarafından Yapılan Resmi Açıklama...

15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 20 nci maddesi ve Kanunun Yürürlük maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği” 16/06/2012 tarihli ve 28325 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ’de, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazların kayıt altına alınması işleminden önce, Vergi Dairelerine 100 TL harç bedeli yatırılması gerektiği hususu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Abone Kayıt Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek kayıt işlemleri esnasında, diğer gerekli belgeler ile birlikte 100 TL’lik harcın yatırıldığına dair, üzerinde pasaport sahibinin TC Kimlik Numarası veya Pasaport Seri Numarası ile isim, soy isim ve kayıt yapılacak olan cihazın IMEI numarası yazılmış olan, Vergi Dairelerinden alınmış belgenin (makbuzun) aslının da 15.06.2012 tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından Abone kayıt merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.

15.06.2012 tarihinde, Maliye Bakanlığı tarafından harç işleminin yatırılmasına ilişkin Tebliğ yayımlanıncaya kadar Kurumumuzca durdurulmuş olan elektronik kimlik bilgisine (IMEI) haiz cihazların kayıt işlemine, 19.06.2012 tarihi itibarı ile Abone Kayıt Merkezleri tarafından yukarıda belirtilen biçimde yeniden başlanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

BTK (T.C. Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu) basın açıklaması için buraya tıklayın

 

 

...

Yorumlar

  • Hiç yorum yok
Yorum yazma izniniz yok

© Ulm Ülkü Ocağı | LOKKKUM 2012