KIRIM TATAR MİLLÎ HAREKETİ TEŞKİLÂTI MERKEZÎ ŞÛRA

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL MERKEZİNE
ANKARA

(Sayın Tuğrul Türkeş; Genel Başkan Yardımcısı)
İşaret ettiği hedef, tespit ettiği meseleler ve kucakladığı davaya nispetle kısa ömrünü 21. asrın Türk Asrı olmasına, Türklüğün yeniden şahlanmasına ve geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk Halklarının dağılmışlıktan, unutulmuşluktan kurtularak dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde bir Yüce Sancak ve kendi Hür Bayrakları altında yaşamasına adayan büyük devlet adamı, güçlü lider; Partinizin Genel, Mefkûremizin Ebedî Başkanı, babanız muhterem Alparslan TÜRKEŞ’in vefatını derin bir teessür ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Ömrünü adadığı davanın yokluğunda manevî himaye ve rehberliğiyle sizlerin omuzlarında yükselerek süreceği inancıyla Türk Dünyasına, Partinize şahsınıza ve ailenize Kırım Tatar Halkı, Teşkilâtım ve şahsım adına başsağlığı ve sabır, aziz merhuma rahmet dilerim.

Erecep Hayredin
Kırım Tatar Millî Hareketi Teşkilâtı Reisi
Akmescit / KIRIM

 

Yorumlar

  • Hiç yorum yok
Yorum yazma izniniz yok

© Ulm Ülkü Ocağı | LOKKKUM 2012